చాలామంది పిల్లలు ఎప్పుడూ విజయాలే వరించాలని కోరుకుంటారు.. అదేమి తప్పులేదు. కానీ అది ఆసాధ్యమనే అవగాహన మనకుండాలి. ఓటమి లేని విజయం వాళ్లకు ఏ జీవిత పాఠం నేర్పలేదని తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి పిల్లలకు ఓటమిని కూడా పరిచయం చేయాలి. అప్పుడే ఎలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కోగల శక్తి వారిలో వస్తుంది. మరి అదెలా వారికి నేర్పించాలో చూద్దాం..

చదువు: తరగతిలో కాస్త వెనకపడిపోతుంటే వాళ్లని మిగతావారితో పోల్చి కించపరచొద్దు. మీ చిన్నారి ఏయే విషయాల్లో వెనకబడి ఉన్నాడో చూడాలి. వీలైతే కొత్త పద్ధతుల్లో ఆ సబ్జెక్టుపై పట్టుసాధించే అవకాశం ఉందేమో ప్రయత్నించాలి. ప్రతి సబ్జెక్టునీ వైవిధ్యంగా నేర్పిచే ఆన్‌లైన్ వీడియోలెన్నో ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాయి.

ఆటలు: ఆటల్లో కూడా వెనకబడి ఉన్నారని బాధపడకండి. ఆటలో ఓటమి, విజయం రెండూ అత్యంత సహజమైన విషయమేనని చెప్పండి. క్రీడాస్పూర్తిని ఆస్వాదించడమే ఏ ఆటకైనా లక్ష్యమనే విషయమని అర్థం చేయించండి. మీ పాపో బాబో చేసే చిన్న ప్రయత్నాలని కూడా మెచ్చుకోండి.

కళలు: కళకీ అదే వర్తిస్తుంది. సంగీతం, నృత్యం, వాయిద్యం నేర్చుకోవడం.. ఇలా ఏదైనా సరే ఇవన్నీ జయాపజయాలకి అతీతమైన విషయమేనని వివరించండి. పక్కన ఉండే వాళ్లతో పోల్చుకోవడం కాదు.. ప్రపంచానికి మన ప్రత్యేకత చాటడం కళతోనే సాధ్యమవుతుందనే విషయం వాళ్లకి చెప్పగలగాలి.